Upozorenje

Diplomski sveučilišni studij Pedagogija (dvopredmetni)

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Pedagogija (dvopredmetni)

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra


O studiju: Moguće ga je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Studijski program temelji se na suvremenim spoznajama pedagogijske znanosti i priprema studente za njihovu primjenu u praksi. Završetkom sveučilišnoga diplomskog dvopredmetnog studija pedagogije student je osposobljen za široko područje primjene pedagogijskih znanosti u javnom i privatnom sektoru na poslovima odgoja i obrazovanja (ispitivanje obrazovnih potreba, planiranje i organizacija obrazovanja, izvođenje obrazovnih aktivnosti, vrednovanje obrazovnih aktivnosti).


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaNakon završena diplomskog studija pedagogije studenti stječu akademski naziv magistar/magistra pedagogije. Završetkom sveučilišnoga diplomskog dvopredmetnog studija pedagogije student stječe kompetencije: razvojnog i akcijskog istraživanja na području odgoja i obrazovanja; istraživanja u zajednici povezana sa životom i radom; animiranja na obrazovanje; prepoznavanja i anticipiranja promjena u odgoju i obrazovanju; integriranja tehnologije u obrazovanje; kreiranja modela obrazovanja i cjeloživotnog učenja; dizajniranja funkcionalnog kurikuluma i njegove evaluacije; razvoja karijere; supervizije i instrukcije; promicanja multikulturalnih i demokratskih vrijednosti u zajednici.  Završetkom sveučilišnoga diplomskog dvopredmetnog studija pedagogije student je osposobljen za rad u području: upravljanja i rukovođenja školom i drugim odgojno-obrazovnim institucijama; ispitivanje i analiziranje obrazovnih potreba i na temelju toga kreiranje novih obrazovnih programa; pripremu, realizaciju i evaluaciju obrazovnih procesa; preventivni i savjetodavni rad; transmisiju stečenih znanja u području prakse (predškolske ustanove, osnovne škole, srednje općeobrazovne i strukovne škole, institucije za obrazovanje odraslih, domovi učenika, bolnice, centri za organiziranje slobodnog vremena, nevladine udruge). Osposobljen je također za nastavak studija i akademske karijere.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima. Studentima koji se nakon završetka diplomskoga studija pedagogije odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij pedagogije.


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.