Upozorenje

Diplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra

 

O studiju: Diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci. Nastava stručnih kolegija iz područja germanistike odvija se na njemačkome jeziku, a dio nastave drže izvorni govornici (uključujući strane lektore i jezične asistente).


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaNakon završena diplomskog studija njemačkoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv magistar/magistra edukacije njemačkoga jezika i književnosti. Diplomski sveučilišno studij njemačkog jezika i književnosti omogućuje usvajanje i razvoj širokog raspona profesionalnih vještina nužnih za izvođenje nastave njemačkog jezika na svim obrazovnim razinama. Budući nastavnik njemačkog jezika znat će planirati, pripremiti i izvoditi nastavu njemačkog jezika koristeći se pritom različitim strategijama i izvorima poučavanja. Znat će prepoznati razvojno-specifične osobine učenika i prema tome planirati i izvoditi nastavu što će pridonijeti motivaciji učenika i uspješnoj interakciji na satu njemačkog jezika. Uz nastavničke kompetencije diplomskim studijem njemačkog jezika i književnosti stječe se i visok stupanj poznavanja njemačkog jezika (C2) kao i vještine potrebne za obavljanje raznovrsnih djelatnosti u različitim društvenim područjima, osobito u gospodarstvu za koje je nužno poznavanje njemačkog jezika kao jednog od najznačajnijih jezika Europske unije. Osim navedenog, na studiju njemačkog jezika i književnosti student stječe osnovne kompetencije za obavljanje prevodilačkih poslova. Magistar/magistra edukacije njemačkoga jezika i književnosti može pronaći zaposlenje u struci u školama kao predavač njemačkoga jezika, zatim u javnim medijima, nakladništvu, kulturnim ustanovama, diplomaciji te prevodilačkim poslovima.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima.


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.