Upozorenje

Diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra


O studiju: Diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim sveučilišnim diplomskim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci. Planom i programom diplomskoga sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički obuhvaćena su znanstvena područja lingvistike i književnosti. Nastavni se proces od prvog dana odvija isključivo na engleskome jeziku, što pridonosi razvitku jezične kompetencije studenata. Nastavnici na studiju velikim su dijelom obrazovani na uglednim sveučilištima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, što jamči suvremenost pristupa temama iz anglistike i kvalitetu nastave. Jezičnom usavršavanju studenata anglistike također pridonose i gostujući profesori i lektori, kao izvorni govornici.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaNakon završena diplomskoga sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički studenti stječu akademski naziv magistar/magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti i kompetencije koje ih osposobljavaju za poučavanje engleskog kao stranog jezika  u obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj. To su prvenstveno znanja i kompetencije iz područja: jezik i kultura; učenici i učenje; nastavnik i poučavanje; institucije i zajednica,  profesionalno usavršavanje, ali i iz primijenjene lingvistike i psiholingvistike. Kod studenata se razvija svijest o složenosti procesa učenja i poučavanja stranoga jezika, kao i osobni stav o učenju i poučavanju. Kao rezultat toga razvijaju se sposobnosti introspekcije, refleksije i kritičkog mišljenja. Cilj je nastavničkoga studija stjecanje teorijskih i praktičnih temelja za uspješno usvajanje i razvijanje znanja, vještina i kompetencija za cjeloživotno učenje i usavršavanje i samostalno obavljanje poslova nastavnika engleskog jezika.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima.


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.