Upozorenje

Preddiplomski studij psihologije - jednopredmetni studij

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije (jednopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Posljednjih desetljeća psihologija se kao znanstvena disciplina koja proučava ljudsko ponašanje i psihičke procese intenzivno razvija. Istraživanja u području psihologije ispituju vrlo različite aspekte ljudskog funkcioniranja i pokušavaju odgovoriti na pitanja kao što su: Kako percipiramo objekte u svojoj okolini, a kako druge ljude i same sebe? Kako djeca uče jezik? Kako uče čitati i pisati? Koje su moždane strukture u podlozi emocija? Što nas potiče da se ponašamo na određeni način? Zbog čega su neki ljudi agresivniji ili otvoreniji od drugih? U čemu se sve razlikuju muškarci i žene? Koliko je inteligencija važna za uspjeh u školi? Kako formiramo stavove i kako se oni mogu mijenjati? Kako stres djeluje na tjelesno i mentalno zdravlje? Koji su uzroci različitih psihičkih poremećaja? Psihologija pokušava odgovoriti na ta i mnoga druga važna pitanja o čovjeku, a uz to može pridonijeti boljoj prilagodbi, učinkovitijem ponašanju, lakšem rješavanju problema, poticanju kreativnosti i realizaciji ljudskih potencijala. Preddiplomski studij psihologije je jednopredmetni studij i obrazuje prvostupnike psihologije. Studentima koji se odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu Rijeci nudi se diplomski studij koji obrazuje magistre psihologije i magistre edukacije psihologije. Za obavljanje psihološke djelatnosti nužno je završiti diplomski studij psihologije.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Završetkom preddiplomskoga studija psihologije student stječe: temeljna znanja o metodama istraživanja u psihologiji, nacrtima istraživanja, statističkim analizama podataka i tehnikama mjerenja; spoznaje o općoj psihologiji, biološkim osnovama psihičkih procesa, kognitivnoj psihologiji, razvojnoj psihologiji, psihologiji ličnosti i socijalnoj psihologiji; opće informacije o primijenjenim područjima psihologije. Potreba za psiholozima postoji u javnom i privatnom sektoru, u različitim područjima ljudske djelatnosti, a posebice u onima koje se odnose na rad i organizaciju rada, zapošljavanje i profesionalnu orijentaciju, komunikaciju i tržište, odgoj i obrazovanje, istraživanje, zdravstvo, sport, socijalnu skrb, promet, pravosuđe, vojsku i policiju.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski jednopredmetni studij psihologije).

 

Studijski program:

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.