Upozorenje

Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogija (dvopredmetni)

Naziv studija: Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogija (dvopredmetni)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Moguće ga je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Studijski program temelji se na suvremenim spoznajama pedagogijske znanosti i priprema studente za njihovu primjenu u praksi. Završetkom sveučilišnoga preddiplomskog jednopredmetnog studija pedagogije student je osposobljen za široko područje primjene pedagogijskih znanosti u javnom i privatnom sektoru na poslovima odgoja i obrazovanja (ispitivanje obrazovnih potreba, planiranje i organizacija obrazovanja, izvođenje obrazovnih aktivnosti, vrednovanje obrazovnih aktivnosti).


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija:Nakon završena preddiplomskog studija pedagogije studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica pedagogije. Završetkom sveučilišnoga preddiplomskog dvopredmetnog studija pedagogije student stječe kompetencije prikupljanja, analiziranja i organiziranja informacija; prenošenja ideja i informacija (komunikacijske vještine); planiranja i organiziranja obrazovnih aktivnosti; timskoga rada (rad s ljudima, posebice djecom i mladima); vođenja skupina; odabira i uporabe pedagoških, didaktičkih i andragoških teorija, koncepata i tehnika; rješavanja odgojno-obrazovnih problema; uporabe tehnologije u obrazovne svrhe; samoobrazovanja (samostalnog učenja i upravljanja sobom); pedagoškog etosa i socijalne odgovornosti; socijalne odgovornosti; kritičkoga mišljenja. Završetkom sveučilišnoga preddiplomskog dvopredmetnog studija pedagogije student je osposobljen za rad u privatnom i javnom sektoru na  poslovima odgoja i obrazovanja (ispitivanja obrazovnih potreba, planiranje i organizacija obrazovanja, izvođenje obrazovnih aktivnosti, vrednovanje obrazovnih aktivnosti).


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena dvopredmetnoga preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (studentima koji se nakon završetka preddiplomskoga studija pedagogije odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni ili jednopredmetni studij pedagogije).


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.