Upozorenje

Preddiplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij)

Naziv studija: Preddiplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost (dvopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci. Završetkom preddiplomskoga studija student stječe naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica njemačkoga jezika i književnosti. Nastava se odvija na njemačkome jeziku, što doprinosi stalnome razvitku jezične kompetencije studenata. Dio nastave izvode izvorni govornici (uključujući strane lektore i jezične asistente). Dosadašnja iskustva pokazuju da za upis na studij njemačkog jezika i književnosti svake godine postoji veliko zanimanje, što govori o prepoznavanju potrebe za germanistikom kao strukom u društvu, kao i o atraktivnosti samoga studija, posebno s obzirom na skori ulazak Hrvatske u Europsku Uniju u kojoj je njemački jezik materinski jezik najvećem broju građana EU i jedan od službenih jezika tijela Unije. Nakon završenoga sveučilišnoga preddiplomskog studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju njemačkoga jezika i književnosti (studentima koji se odluče za nastavak studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski sveučilišni dvopredmetni studij njemačkoga jezika i književnosti – nastavnički smjer). Od akademske godine 2019./2020. također je za nastavak studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci moguće upisati Prevoditeljski studij.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaNakon završena preddiplomskog studija njemačkoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica njemačkoga jezika i književnosti. Znanja i vještine koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija jesu poznavanje njemačkog jezika na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, poznavanje osnova njemačke lingvistike, književnosti, kulture i civilizacije. Završetkom studija prvostupnik osim usvajanja temeljnih znanja iz područja germanističke filologije stječe sljedeće opće kompetencije: prezentacijske vještine te vještine usmenoga izlaganja, osnove znanstvenog rada, usvajanje osnovne terminologije iz oblasti humanističkih, društvenih i prirodno-znanstvenih disciplina, usmena i pisana komunikacija na njemačkom jeziku, sposobnost kritičkog razmišljanja, analize i sinteze, rješavanja problema, interpersonalne vještine, sposobnost prilagođavanja novim situacijama te sposobnost pretraživanja literature i stručnih baza podataka. Prvostupnik/prvostupnica njemačkoga jezika i književnosti može pronaći zaposlenje u struci u javnim medijima, nakladništvu, kulturnim ustanovama, diplomaciji te prevodilačkim poslovima.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni studij njemačkoga jezika i književnosti).


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.