Upozorenje

Dokumenti

Temeljni dokumenti:

 

 1. Statut Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 2. Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 3. Strategija razvoja Filozofskoga fakulteta u Rijeci (2019. - 2023.)
 4. Pravilnik o nagradama i priznanjima Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 5. Pravilnik o prijavi i praćenju provedbe znanstveno-istraživačkih projekata
 6. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Studiji i studiranje:


 1. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 2. Pravilnik o završnom radu i/ili završnom ispitu na preddiplomskim studijima Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 3. Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu na diplomskim sveučilišnim studijima Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 4. Pravilnik o stručnoj praksi studenata Diplomskog sveučilišnog studija hrvatskoga jezika i književnosti - smjer knjižničarstvo
 5. Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 6. Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima

Studentski zbor i studentska pitanja:


 1. Statut Studentskoga zbora Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 2. Izmjene i dopune Statuta Studentskoga zbora FFRi
 3. Druga odluka o izmjenama i dopunama Statuta Studentskoga zbora FFRi
 4. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 5. Pravilnik za provedbu izbora za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 6. Pravilnik o vođenju evidencija studentskih udruga i drugih studentskih organizacija

 

Zaštita na radu i Zaštita od požara:

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.