Upozorenje

Cjeloživotno obrazovanje

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci izvode se ovi programi cjeloživotnog obrazovanja:

 1. Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike (DPPO)
 2. Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce
 3. Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije (REP) (NAPOMENA: PROGRAM NIJE AKTIVAN - U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020. NEĆE BITI RASPISAN NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA)
 4. Stručno usavršavanje talijanskog jezika, komunikacije i kulture 1 (Corso di perfezionamento di lingua, comunicazione e cultura italiana 1)
 5. Stručno usavršavanje: suvremene teme iz talijanistike
 6. Učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika: Škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije i Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika
 7. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje
 8. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
 9. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja
 10. Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN

Arhiva programa cjeloživotnog učenja:

 1. Unicult2020 (izveden u akademskim godinama 2014./2015., 2015./2016. i 2016./2017. - VIŠE SE NE IZVODI)
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.