Upozorenje

Projekt PerPeTuUm aGile

EU projekt
Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse – PerPeTuUm aGile


Filozofski fakultet u Rijeci sa zadovoljstvom objavljuje da je dana 9. ožujka 2020. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse – PerPeTuUm aGile“, prema Otvorenom privremenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „ Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju UP.03.1.1.04“.

Projektom se želi riješiti problem nedovoljne zastupljenosti stručne prakse u studijskim programima naročito na preddiplomskoj razini FFRi, što za posljedicu ima nezadovoljavajuću razinu kompetencija studenata prilikom uključivanja na tržište rada.

Trogodišnji projekt osmislili su članovi Odsjeka za povijest, Odsjeka za povijest umjetnosti, Odsjeka za germanistiku i Odsjeka za talijanistiku primarno radi potreba studenata tih studijskih programa, međutim, modaliteti razvoja stručne prakse bit će primjenjivi i za ostale studijske programe koji se izvode na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Opći cilj projekta je doprinos realizaciji specifičnih ciljeva Poziva te doprinos povećanju zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.

Specifični ciljevi projekta su:
1.      Unaprijediti postojeće i razviti nove modele stručne prakse kroz osmišljavanje ishoda učenja za studente Povijesti, Povijesti umjetnosti, Talijanistike i Germanistike
2.      Organizirati i provesti stručnu praksu za studente Povijesti, Povijesti umjetnosti, Talijanistike i Germanistike
3.      Osnovati dvije studentske službe: Ured za karijere i Ured za akademsko savjetovanje.

Kako bi se ostvarili zadani ciljevi projekta, uz Filozofski fakultet u Rijeci u projektu sudjeluje još osam partnerskih organizacija u kojima će se izvoditi stručna praksa. Partneri institucije na projektu su Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Muzej suvremene umjetnosti, OŠ Vežica, Srednja talijanska škola – Rijeka, TZ grada Rijeke, Zajednica Talijana i Udruga Žmergo.

Modeli stručne prakse koji će se razvijati u okviru projekta ostvarit će se kroz opremanje humanističkoga, povijesnoga, prevodilačkoga i metodičkoga praktikuma gdje će studenti odrađivati dijelove stručne prakse na Fakultetu te kroz edukacije koje su osmišljene u okviru projekta za studente i nastavnike na Fakultetu, kao i za mentore koji će raditi sa studentima. Projektom će također biti financirano osnivanje Ureda za karijere i Ureda za akademsko savjetovanje Filozofskog fakulteta u Rijeci čija će zadaća biti olakšavanje provedbe stručne prakse, kao i savjetovanje studenata o modelima zapošljavanja nakon završetka studija.

Ukupna vrijednost projekta: 3.193.786,40 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 3.193.786,40 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 09.03.2020. do 09.03.2023.
Kontakt osoba: doc. dr. sc. Nataša Košuta, nkosuta@ffri.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.