Upozorenje

Odsjek za filozofiju

Kontakt podatci


Pročelnik: doc. dr. sc. Neven Petrović, tel. 051/265-647, e-mail: npetrovic@ffri.hr

Tajnica Odsjeka: Gordana Dželalija, tel. 051/265-638, e-mail: gdzelalija@ffri.hr

 

Osnovno o Odsjeku

 

Kao što njegova povijest svjedoči, Odsjek za filozofiju čvrsto je posvećen promicanju kvalitetne nastave na preddiplomskom i postdiplomskom nivou, filozofskog istraživanja u okviru analitičke tradicije koja stremi najvišim standardima jasnoće, logičke strogosti i racionalne argumentacije te suradnji s međunarodno priznatim filozofima i institucijama.


Za one koje žele upisati preddiplomski studij filozofije u Rijeci:

 


Audio i video materijali s predavanja

Mrežne stranice AudioVideoClassa su dio projekta “Izrada online baze videozapisa predavanja Odsjeka za filozofiju FFRI-a” koji je 2009.g. nastao na inicijativu nekolicine naših studenata.


Istraživanje


Publikacije
202020192018; 2017; 2016; 2015


Sadašnji znanstveno-istraživački projekti: 

 
Članovi Odsjeka bili su među osnivačima HDAF Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. Sadašnji predsjednik je prof. Boran Berčić, a prije njega tu je dužnost obnašao prof. Elvio Baccarini. HDAF i Odsjek zajednički organiziraju:

  • Godišnju, međunarodnu konferenciju “Suvremene filozofske teme”: sadašnje, ranije
  • Senior seminar – tj. pozivna predavanja domaćih i stranih filozofa: sadašnje, ranije


Odsjek izdaje časopis The European Journal of Analytic Philosophy, a aktivno je uključen i u organizaciju i sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i doktorskim kursevima na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku (IUC).


Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Elvio Baccarini
Snježana Prijić-Samaržija
Nenad Smokrović
Boran Berčić
Majda Trobok
Predrag Šustar
ebaccarini@ffri.hr
prijic@uniri.hr
nenad@ffri.hr
bbercic@ffri.hr
trobok@ffri.hr
psustar@ffri.hr
051/265-641
051/265-644
051/265-642
051/265-645
051/265-637
051/265-601
F-418
F-417
F-415
F-416
F-414
F-413

Izvanredni profesori
Aleksandra Golubović
Luca Malatesti
agolub@ffri.hr
lmalatesti@ffri.hr
051/265-643
051/265-650
F-423
F-422

Docenti
Ana Gavran Miloš
Neven Petrović
Nebojša Zelić
Marko Jurjako
Filip Čeč

Iris Vidmar Jovanović
anag@ffri.hr
npetrovic@ffri.hr
nzelic@ffri.hr
mjurjako@ffri.hr
fcec@ffri.hr

ividmar@ffri.hr
051/265-640
051/265-647
051/265-648
051/669-210
051/265-649
051/265-639
F-426
F-425
F-426
F-422
F-424
F-425

Poslijedoktorandi
Zdenka Brzović
Martina Blečić
zdenka@ffri.hr
mblecic@uniri.hr
051/265-795
051/265-642
F-413
F-415

Asistenti
Tomislav Čop tcop1@uniri.hr 051/669-211 F-414


Studijski programi


Preddiplomski studij: Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni)

Diplomski studiji: Diplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički

Poslijediplomski doktorski studij: Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost
 

Obrana diplomskog rada


U četvrtak, 30. travnja 2020. godine u 11,00 sati održat će se obrana diplomskog rada Redukcionistički pristupi filozofiji neuroznanosti: slučaj pamćenja studenta dvopredmetnog diplomskog studija filozofije i povijesti Matije Škrlca.

Povjerenstvo u sastavu:
1) doc. dr. sc. Marko Jurjako - predsjednik,
2) prof. dr. sc. Predrag Šustar - mentor,
3) izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti – komentor, član.

Zbog situacije uzorkovane pandemijom bolesti COVID-19 i nemogućnosti javnih okupljanja te u skladu s preporukama mjerodavnih institucija o održavanju nastavnih procesa na daljinu obrana diplomskog rada održat će se online, uz suglasnost pristupnika i članova Povjerenstva. Svi koji žele nazočiti obrani mogu to učiniti putem sljedeće poveznice:
https://us04web.zoom.us/j/77877075183.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.