Upozorenje

Riječka kroatistička škola

Riječka kroatistička škola promiče poznavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u  međunarodnom okviru, razvija suvremene metode poučavanja hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika,  promiče mobilnost te organizira ispite za provjeru znanja hrvatskoga jezika kao drugoga ili stranoga. U naše se ciljeve ubraja i izrada standardiziranoga ispitnog materijala i priručnika za nastavu, organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, pokretanje stručnih, predavačkih, prevoditeljskih i drugih projekata za promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u inozemstvu. Škola ostvaruje suradnju s ostalim institucijama u zemlji i inozemstvu koje su povezane istim ciljevima, s lektorima hrvatskoga jezika na stranim sveučilištima i znanstvenim ustanovama i s domaćim i stranim znanstvenicima, a uspostavlja i veze s hrvatskim iseljenicima.


Više informacija o Riječkoj kroatističkoj školi možete pronaći na internetskim stranicama škole.
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.