Upozorenje

Centar za ženske studije

Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, službeno otvoren 1.ožujka 2016.godine, znanstveno-istraživačka je platforma  i prostor okupljanja znanosti, umjetnosti i civilnog društva oko tema vezanih za feminizam, rodnu, kritičku te teoriju seksualnosti.

Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci prostor je suradnje studenata/ica, istraživača/ica, znanstvenica/ka, umjetnica/ka, dionika/ca civilnoga društva i angažiranih građana/ki čiji se rad i interes temelji na ili se dotiče feminističke i rodne teorije te teorija seksualnosti i rodnih identiteta. Centar nastoji jačati pozitivnu predodžbu o ulozi znanstvenih spoznaja u stvaranju društva jednakih prilika za sve građanke i građane, te širiti svijest o važnosti rodne jednakosti, poštivanju ženskih ljudskih prava i prava svih ugroženih (ranjivih) manjina.
 
Ciljevi djelovanja Centra: 
 
   1. Pospješivanje informiranosti, povezanosti i suradnje među znanstvenicima/cama na Fakultetu čiji se znanstveni rad temelji na ili se dotiče feminističke i rodne te teorije seksualnosti i spolnih/rodnih identiteta, bez obzira na ishodišnu znanstvenu perspektivu, odnosno disciplinu ili polja znanja,
   2. Pospješivanje multi- i interdisciplinarnog pristupa istraživanju na Fakultetu, jačanje međuodsječne suradnje, kao i suradnje između različitih sastavnica Sveučilišta,
   3. Povezivanje članova Centra s domaćim i međunarodnim znanstvenicima/cama i umjetnicima/cama te razvijanje suradnje s vanjskim institucijama u cilju prijave zajedničkih projekata, te unapređivanje znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu,
   4. Omogućavanje zajedničkog predstavljanja i promoviranja znanstvenog i stručnog rada na temu feminističke i rodne teorije seksualnosti i spolnih/rodnih identiteta, ostvarenog od strane znanstvenika Fakulteta s ciljem povećanja vidljivosti, vrednovanja i diseminacije tog rada u domaćoj i međunarodnoj akademskoj javnosti,
   5. Pokretanje multi- i interdisciplinarnog online časopisa; pokretanje izdavačke djelatnosti usmjerene na prevođenje relevantnih, a dosad u prijevodu nedostupnih stranih autora/ica, te izdavanje autorskih monografija i uredničkih knjiga domaćih istraživača/ica,
   6. Omogućavanje pokretanja kolegija i/ili sastavljanja obrazovnih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i/ili poslijediplomskoj razini studija.


Kontakt

Koordinatorica: dr. sc. Brigita Miloš, bmilos@ffri.hr
Administratorica: Ana Ajduković, mag. cult., ana.ajdukovic@uniri.hr
Tel./phone: +385 (0)51 265-701

Sve informacije o radu Centra i aktivnostima možete pronaći na stranici http://czs.uniri.hr/
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.