Upozorenje

Centar za obrazovanje nastavnika

KONTAKT PODACI

Voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika: izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, e-pošta: barbararz@ffri.uniri.hr

Administratorica Centra za obrazovanje nastavnika: Gordana Dželalija, Telefon: 051/265-638, e-pošta: gordana.dzelalija@ffri.uniri.hr

E-pošta:
Centar za obrazovanje nastavnika (con@ffri.uniri.hr)
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika (dppo@ffri.uniri.hr)

Programsko vijeće Centra za obrazovanje nastavnika:

 • prof. dr. sc. Vesna Kovač (Odsjek za pedagogiju)
  prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić (Odsjek za psihologiju) - zamjenica Voditeljice Centra za obrazovanje nastavnika
  prof. dr. sc. Anita Zovko (Odsjek za pedagogiju)
  doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup (Odsjek za povijest)
  doc. dr. sc. Nataša Košuta (Odsjek za germanistiku)
  doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić (Odsjek za psihologiju)OSNOVNI PODACI O CENTRU ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

Centar za obrazovanje nastavnika se osniva se kao centar za organiziranje obrazovnih programa za stjecanje nastavničkih kompetencija u inicijalnom preddiplomskom i diplomskom obrazovanju nastavnika, kao i u okviru cjeloživotnog usavršavanja nastavnika na svim razinama obrazovanja.

Osnovne djelatnosti Centra su:

 • planiranje, organiziranje i provođenje nastave za stjecanje nastavničkih kompetencija u okviru Nastavničkog modula na nastavničkim studijima Filozofskog fakulteta i drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci;
 • planiranje, organiziranje i provođenje nastave programa cjeloživotnog obrazovanja Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika kao razlikovne edukacije u postupku stjecanja akademskog naziva;
 • planiranje, organiziranje i provođenje specijalističkih studija za nastavnike na svim razinama obrazovanja;
 • planiranje, organiziranje i provođenje kraćih programa cjeloživotnog obrazovanja;
 • organizacija provjere specifičnih kompetencija (jezičnih, informatičkih i drugih);
 • organizacija seminara i radionica, okruglih stolova, tribina, predavanja i ljetnih škola;
 • pokretanje domaćih i međunarodnih projekata iz područja obrazovanja nastavnika i cjeloživotnog obrazovanja


NASTAVNIČKI MODUL (NM)

Struktura nastavničkog modula (u primjeni od 2014./2015.)

Studijski program nastavničkog modula (u primjeni od 2017./2018.)

Studijski program nastavničkog modula (u primjeni od 2019./2020.)


DOPUNSKO PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO OBRAZOVANJE NASTAVNIKA (DPPO)

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika (DPPO)

 
OSTALI PROGRAMI U ORGANIZACIJI CENTRA ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: učenje i poučavanje
Katalog programa koji se nude u okviru sporazuma s Agencijom za odgoj i obrazovanje
 
 
DOKUMENTI CENTRA ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA
 
Pravilnik o ustroju i radu Centra za obrazovanje nastavnika
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika
Pravilnik o programu cjeloživotnog obrazovanja Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike
Postupak priznavanja predmeta kojima se stječu nastavničke kompetencije - Naputak za predlagače opisa programa predmeta
Sporazum o suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje

 
PROJEKTI CENTRA ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA
 
Nastavnici i suradnici Centra za obrazovanje nastavnika sudjeluju u izvođenju dijela aktivnosti Projekta analize i evaluacije studijskih programa Sveučilišta u Rijeci (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec)
 
 
KORISNE POVEZNICE

Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama
Teacher Education Policy in Europe: http://tepe.wordpress.com
Association for Teacher Education in Europe: http://www.atee1.org
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.