Upozorenje

Centar za obrazovanje nastavnika

KONTAKT PODACI

Voditeljica Centra za obrazovanje nastavnika: doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, e-pošta: roncevic@ffri.hr

Administratorica Centra za obrazovanje nastavnika: Gordana Dželalija, Telefon: 051/265-638, e-pošta: gdzelalija@ffri.hr

E-pošta:
Centar za obrazovanje nastavnika (con@ffri.hr)
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika (dppo@ffri.hr)

Programsko vijeće Centra za obrazovanje nastavnika:

 • prof. dr. sc. Vesna Kovač (Odsjek za pedagogiju)
 • prof. dr. sc. Karol Visinko (Odsjek za kroatistiku)
 • prof. dr. sc. Anita Zovko (Odsjek za pedagogiju)
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić (Odsjek za psihologiju) - zamjenica Voditeljice Centra za obrazovanje nastavnika
 • doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup (Odsjek za povijest)
 • doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić (Odsjek za psihologiju)OSNOVNI PODACI O CENTRU ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

Centar za obrazovanje nastavnika se osniva se kao centar za organiziranje obrazovnih programa za stjecanje nastavničkih kompetencija u inicijalnom preddiplomskom i diplomskom obrazovanju nastavnika, kao i u okviru cjeloživotnog usavršavanja nastavnika na svim razinama obrazovanja.

Osnovne djelatnosti Centra su:

 • planiranje, organiziranje i provođenje nastave za stjecanje nastavničkih kompetencija u okviru Nastavničkog modula na nastavničkim studijima Filozofskog fakulteta i drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci;
 • planiranje, organiziranje i provođenje nastave programa cjeloživotnog obrazovanja Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika kao razlikovne edukacije u postupku stjecanja akademskog naziva;
 • planiranje, organiziranje i provođenje specijalističkih studija za nastavnike na svim razinama obrazovanja;
 • planiranje, organiziranje i provođenje kraćih programa cjeloživotnog obrazovanja;
 • organizacija provjere specifičnih kompetencija (jezičnih, informatičkih i drugih);
 • organizacija seminara i radionica, okruglih stolova, tribina, predavanja i ljetnih škola;
 • pokretanje domaćih i međunarodnih projekata iz područja obrazovanja nastavnika i cjeloživotnog obrazovanja


NASTAVNIČKI MODUL (NM)

Struktura nastavničkog modula (u primjeni od 2014./2015.)

Studijski program nastavničkog modula (u primjeni od 2017./2018.)

Studijski program nastavničkog modula (u primjeni od 2019./2020.)


DOPUNSKO PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO OBRAZOVANJE NASTAVNIKA (DPPO)

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika (DPPO)

 
OSTALI PROGRAMI U ORGANIZACIJI CENTRA ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: učenje i poučavanje
Katalog programa koji se nude u okviru sporazuma s Agencijom za odgoj i obrazovanje
 
 
DOKUMENTI CENTRA ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA
 
Pravilnik o ustroju i radu Centra za obrazovanje nastavnika
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika
Pravilnik o programu cjeloživotnog obrazovanja Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike
Postupak priznavanja predmeta kojima se stječu nastavničke kompetencije - Naputak za predlagače opisa programa predmeta
Sporazum o suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje

 
PROJEKTI CENTRA ZA OBRAZOVANJE NASTAVNIKA
 
Nastavnici i suradnici Centra za obrazovanje nastavnika sudjeluju u izvođenju dijela aktivnosti Projekta analize i evaluacije studijskih programa Sveučilišta u Rijeci (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec)
 
 
KORISNE POVEZNICE

Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama
Teacher Education Policy in Europe: http://tepe.wordpress.com
Association for Teacher Education in Europe: http://www.atee1.org
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.