Upozorenje

Centar za jezična istraživanja

Centar za jezična istraživanja osnovan je početkom 2015. godine pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Riječ je o multidisciplinarnom centru usmjerenom na istraživanje jezika iz perspektive različitih humanističkih i društvenih znanstvenih disciplina u svrhu poticanja suradnje među istraživačima koji djeluju pri Fakultetu, a povezani su interesom za fenomen jezika i multidisciplinarno istraživanje. Njihovom suradnjom i radom na zajedničkim projektima želi se pospješiti proučavanje jezika ponajprije na Sveučilištu u Rijeci, ali i šire.

Glavni ciljevi Centra za jezična istraživanja su:

  • Razvijanje nacionalne suradnje sa sveučilišnim odsjecima i centrima koji se bave jezičnim istraživanjima
  • Unapređivanje jezičnih istraživanja u Hrvatskoj u suradnji s međunarodnim znanstvenim institucijama
  • Organiziranje međunarodnih znanstvenih skupova i gostujućih predavanja
  • Izvođenje ljetnih radionica i programa za daljnje obrazovanje istraživača
  • Razmjena istraživača


Osim podrške raznovrsnim i multidisciplinarnim pristupima proučavanju fenomena jezika, kao i istraživanju različitih pojedinačnih jezika, Centar također podržava:

  • Promicanje jezične raznovrsnosti u Hrvatskoj putem proučavanja hrvatskih narječja, manjinskih, ugroženih i manje proučavanih jezika koji se govore u Hrvatskoj te višejezičnosti
  • Razvijanje kvantitavnih pristupa istraživanju jezika u Hrvatskoj putem primjene metodologija korpusnih istraživanja i sastavljanja jezičnih korpusa
  • Korištenje metoda jezičnog dokumentiranja i arhiviranja te deskriptivne lingvistike i lingvističke tipologije u sklopu jezičnih istraživanja u Hrvatskoj
  • Primjenjivanje interdisciplinarnih metoda u proučavanju formiranja kulturnih obrazaca kroz intersubjektivnu komunikaciju


Centar redovito organizira mjesečna predavanja članova i gostujućih predavača te međunarodnu godišnju znanstvenu konferenciju CLARC.

Voditeljica: prof. dr. sc. Diana Stolac, diana.stolac@ffri.uniri.hr
Zamjenica voditeljice: doc. dr. sc. Iris Vidmar Jovanović, ividmar@ffri.hr
Održavanje mrežnih stranica: dr. sc. Benedikt Perak, bperak@ffri.hr

Sve informacije o radu Centra i aktivnostima možete pronaći na stranici http://cji.uniri.hr/.
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.