Warning

Obrasci i upute za nastavnike

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU):
 

  •  - unos ocjena (upisuje se samo ostvareni postotak)

 

 

  •  - pristup arhivi i rezultatima studentskih evaluacija


Kalendari sastanaka i sjednica:


Kalendari nastave:


Evidencije o radu nastavnika:


Službena putovanja (odsustvo do 7 dana):


Službena putovanja (odsustvo dulje od 7 dana):

 

Obrasci za slobodnu studijsku godinu (sabbatical):

 

Troškovi reprezentacije:


Nabava računalne opreme:


Financijsko izvješćivanje:


Traženje suglasnosti:


Otvaranje/ izmjena elektroničkog identiteta (AAI@EduHr):


Sustav za provjeru podudarnosti tekstova Turnitin:


Preinaka korištenja sredstava potpore Sveučilišta u Rijeci:


Objava na naslovnoj WEB stranici:


Pristup webmailu:
 

@ffri.hr   @uniri.hr
     
 NAPOMENA: Prilikom logiranja u webmail za Login upisujete samo dio e-mail adrese prije @ffri.hr odnosno prije @uniri.hr.

 
.
 

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.