Upozorenje

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Filozofskog fakulteta

Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrjednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Ustrojbena jedinica sustava za osiguranje kvalitete na Fakultetu je Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Filozofskog fakulteta koji se sastoji od 9 članova:

1. izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, predstavnica uprave Fakulteta
2. izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predstavnica nastavnika
3. prof. dr. sc. Vesna Kovač, predstavnica nastavnika
4. doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup, predstavnica nastavnika
5. Nena Vukelić, predstavnica suradnika
6. Patricija Baf, predstavnica nenastavnog osoblja
7. Renata Hasel, predstavnica studenata
8. Ivana Blašković, predstavnica studenata
9. Jane Sclaunich, predstavnica vanjskih korisnika

Članovi Odbora za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na Fakultetu imenovani su na 10. sjednici Fakultetskoga vijeća 18. srpnja 2019. godine.

Politiku kvalitete Filozofskoga fakulteta u Rijeci kao i sve relevantne dokumente možete vidjeti ovdje.

Kontakt: kvalitetaffri@uniri.hr

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.