Upozorenje

Odsjek za psihologiju

Kontakt podatci

 

Pročelnica: doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, tamaram@ffri.hr

Tajnica Odsjeka: Anamarija Ivanušić, Telefon:  051/265-752, e-mail: anamarija.ivanusic@uniri.hr


Web stranica Odsjeka za psihologiju: http://www.ffri.hr/psihologija


Osnovno o Odsjeku

 

Posljednjih desetljeća psihologija se kao znanstvena disciplina koja proučava ljudsko ponašanje i psihičke procese intenzivno razvija. Istraživanja u području psihologije ispituju vrlo različite aspekte ljudskog funkcioniranja i pokušavaju odgovoriti na pitanja kao što su: Kako percipiramo objekte u svojoj okolini, a kako druge ljude i same sebe? Kako djeca uče jezik? Kako uče čitati i pisati? Koje su moždane strukture u podlozi emocija? Što nas potiče da se ponašamo na određeni način? Zbog čega su neki ljudi agresivniji ili otvoreniji od drugih? U čemu se sve razlikuju muškarci i žene? Koliko je inteligencija važna za uspjeh u školi? Kako formiramo stavove i kako se oni mogu mijenjati? Kako stres djeluje na tjelesno i mentalno zdravlje? Koji su uzroci različitih psihičkih poremećaja? Psihologija pokušava odgovoriti na ova i brojna druga važna pitanja o čovjeku, a uz to može pridonijeti boljoj prilagodbi, učinkovitijem ponašanju, lakšem rješavanju problema, poticanju kreativnosti i realizaciji ljudskih potencijala. Posao psihologa sastoji se u primjeni spoznaja suvremene psihologije u svakodnevnom životu. U svome radu, psiholog koristi metode, instrumente, tehnike i vještine za utvrđivanje psiholoških stanja i osobina čovjeka kako bi bolje razumio i objasnio psihičke procese i ponašanja, s ciljem podupiranja procesa rasta i razvoja. Potreba za psiholozima stoga postoji podjednako u javnom i privatnom sektoru, u različitim područjima ljudske djelatnosti, a posebice u onima koje se odnose na rad i organizaciju rada, zapošljavanje i profesionalnu orijentaciju, komunikaciju i tržište, odgoj i obrazovanje, istraživanje, zdravstvo, sport, socijalnu skrb, promet, pravosuđe, vojsku i policiju.

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizira jednopredmetni studij psihologije koji je namijenjen svima koji žele bolje upoznati suvremenu psihologiju i njene dosege, kao i onima kojima bolje poznavanje ljudskog funkcioniranja može pomoći u njihovom profesionalnom radu. Studij se organizira po modelu 3+2 (3 godine preddiplomskog + 2 godine diplomskog studija).

Preddiplomski studij obrazuje prvostupnike psihologije, a diplomski studij obrazuje magistre psihologije i magistre edukacije psihologije. Za obavljanje psihološke djelatnosti nužno je završiti diplomski studij psihologije.

Kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija:

  • temeljna znanja o metodama istraživanja u psihologiji, nacrtima istraživanja, statističkim analizama podataka i tehnikama mjerenja;
  • spoznaje o općoj psihologiji, biološkim osnovama psihičkih procesa, kognitivnoj psihologiji, razvojnoj psihologiji, psihologiji ličnosti i socijalnoj psihologiji;
  • opće informacije o primijenjenim područjima psihologije.


Diplomirani studenti Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18. su veljače 2011. godine osnovali Alumni klub s namjerom povezivanja i druženja nekadašnjih studenata riječke Psihologije, izgradnje međusobnih odnosa i suradnje, te poticanja razmjene mišljenja, ideja i iskustava. Za predsjednicu Alumni kluba izabrana je Nada Kegalj iz OŠ 'Podmurvice' u Rijeci, prva diplomirana psihologinja prve generacije studija psihologije u Rijeci. Namjera je uspostaviti i održati vezu između riječkog Odsjeka za psihologiju i njegovih bivših studenata nakon diplomiranja kao i povezivanje s udrugom studenata psihologije PSIRIUS na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Odsjek za psihologiju inicirao je osnivanje Alumni kluba jer je praćenje profesionalnog razvoja i karijere bivših studenata, ali i njihova daljnjeg obrazovanja, zapravo prava evaluacija njegova rada. Osnivanjem Alumni kluba otvara se i mogućnost suradnje članova i sadašnjih studenata po pitanju studentske prakse, ali osnovna je namjera suradnja i druženje stručnjaka psihologa koji rade na različitim poslovima, a vezuje ih zajednički background u smislu obrazovanja, odnosno zajednički studij. Osnivanje Alumni kluba terminski je vezano uz obilježavanje 4. Tjedna psihologije u Hrvatskoj.

Od 1979. godine riječku je Psihologiju upisalo 35 generacija studenata (s više od tisuću studenata). Studij je završilo njih 645, a trenutno studij pohađa više od 165 studenata.
Upravo je ove značajne brojke u svom pozdravnom govoru istaknuo Hrvoje Gligora, tadašnji predsjednik Hrvatske psihološke komore i Društva psihologa PGŽ, također alumni riječkog Odsjeka za psihologiju.

Jedna od prvih zadaća Alumni kluba je kompletiranje evidencije članova (pristupnica se može preuzeti ovdje) kako bi informacije o organiziranim skupovima, tribinama i predavanjima s ciljem razmjene znanja i upoznavanja s recentnim znanstvenim spoznajama iz područja psihologije, bile dostupne što većem broju njegovih članova.

Kontakt: alumni.psi@ffri.hr

Pristupni obrazac za Ri Psi Alumni klub
 

POTVRDA o sudjelovanju studenata u istraživanjima Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci

SVEUČILIŠTE U RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI objavljuje rang listu kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja za upis razlikovnog modula za stjecanje uvjeta za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije  (u ljetnom semestru akademske godine 2014./2015.)

Sve informacije možete pronaći ovdje.Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Ingrid Brdar
Igor Kardum
Jasna Hudek-Knežević
Svjetlana Kolić-Vehovec
Ivanka Živčić-Bećirević
Mladenka Tkalčić
Vladimir Takšić
Alessandra Pokrajac-Bulian
Dražen Domijan
Zoran Sušanj
ibrdar@ffri.hr
kardum@ffri.hr
hudekj@ffri.hr
skolic@ffri.hr
izivcic@ffri.hr
mladenka.tkalcic@ffri.hr
vtaksic@ffri.hr
pokrajac@ffri.hr
ddomijan@ffri.hr
zsusanj@ffri.hr
051/265-753
051/265-755
051/265-754
051/265-605
051/669-217
051/265-760
051/265-756
051/265-759
051/265-758
051/265-751
F-364
F-362
F-366
F-365
F-344
F-337
F-343
F-345
F-334
F-359

Izvanredni profesori
Sanja Smojver-Ažić
Nada Krapić
Igor Bajšanski
smojver@ffri.hr
nkrapic@ffri.hr
sibajsan@ffri.hr
051/265-764
051/265-763
051/265-762
F-367
F-363
F-347

Docenti
Tamara Martinac-Dorčić
Marko Maliković
Barbara Kalebić-Maglica
Rosanda Pahljina-Reinić
Barbara Rončević Zubković
Jasminka Juretić
Asmir Gračanin
Domagoj Švegar
Miljana Kukić
tamaram@ffri.hr
marko@ffri.hr
bkalebic@ffri.hr
rosanda@ffri.hr

roncevic@ffri.hr
jasminka2@ffri.hr
agracanin@ffri.hr
domagoj.svegar@uniri.hr
mkukic@ffri.hr
051/265-766
051/265-765
051/265-772
051/265-775
051/265-778
051/265-771
051/265-768
051/265-770
051/265-773
F-358
F-342
F-357
F-356
F-360
F-338
F-361
F-346
F-338

Poslijedoktorandi
Petra Anić
Marko Tončić
Tamara Mohorić
Sanda Pletikosić Tončić
Valnea Žauhar
panic@ffri.hr
mtoncic@ffri.hr
tmohoric@ffri.hr
spletikosic@ffri.hr
vzauhar@ffri.hr
051/265-767
051/265-769
051/265-774
051/265-777
051/265-780
F-369
F-369
F-335
F-336
F-336

Viši stručni savjetnik
Irena Miletić
irenam@ffri.hr 051/265-761 F-368

Centar za primijenjenu psihologiju
Nermina Mehić
Maja Močibob
Anja Vuković
Ana Đorić
nermina.mehic.cpp@uniri.hr
mmocibob@uniri.hr
anja.vukovic.cpp@uniri.hr
ana.djoric.cpp@uniri.hr
051/265-798
051/265-779
051/669-218
051/265-662
F-333
F-333
F-333
F-335


Studijski programi


Preddiplomski studij: Psihologija (jednopredmetni studij)

Diplomski studij: Psihologija (jednopredmetni studij)

Poslijediplomski specijalistički studij: Poslijediplomski specijalistički studij “Psihološko savjetovanje”

Poslijediplomski doktorski studij: Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.