Upozorenje

Odsjek za povijest

Kontakt podatci


Pročelnica: doc. dr. sc. Kosana Jovanović, tel. 051/265-728, e-mail: kjovanovic@ffri.hr

Tajnica Odsjeka: Gordana Dželalija, tel. 051/265-638, e-mail: gdzelalija@ffri.hr

Osnovno o Odsjeku

 

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, utemeljen je 1998. godine kao dvopredmetni studij u slobodnoj kombinaciji. Djelatnosti Odsjeka za povijest uključuju znanstveni, nastavni i stručni rad u području humanističke znanosti, grane povijest. Na Odsjeku za povijest osnovane su dvije katedre: Katedra za povijest starog vijeka i Katedra za povijest novog vijeka.
 
Preddiplomski studij povijesti traje 3 godine, odnosno 6 semestara, nakon kojih student/ica stječe naziv stručnog prvostupnika/prvostupnice-odnosno baccalaureus/a povijesti.
 
Diplomski studij povijesti nastavničkog smjera traje 2 godine, odnosno 4 semstara nakon kojeg student/ica stječe naziv magistra edukacije povijesti.
 
Uz nastavnike zaposlene na Filozofskom fakultetu u Rijeci, kadar upotpunjuju gostujući nastavnici iz područja svjetske i nacionalne povijesti, razvijajući tako suradnju Odsjeka s priznatim domaćim i međunarodnim znanstvenicima. Članovi Odsjeka nositelji su i suradnici na nekoliko znanstvenih projekata. Odsjek je također bio organizator gostujućih predavanja znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva te međunarodnih znanstvenih skupova, kao što je primjerice znanstveni skup Sjevernojadranski povijesni panoptikum u 2011. godini. Od 2013. Odsjek u suradnji s HAZU Zagreb organizira godišnji znanstveni skup Medievističku znanstvenu radionicu u Rijeci.

Odsjek ostvaruje suradnju s brojnim znanstvenim institucijama kao što su Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Državnim arhivima u Rijeci i Pazinu te Pomorskim i povijesnim muzejem Hrvatskog primorja Rijeka. Također Odsjek surađuje i sa stranim institucijama kao što su Sveučilište u Regensburgu i Sweet Briar college (Virginia, SAD), kao i brojne Erasmus razmjene studenata na području Europe.

Odsjek za povijest izdaje od 2006. godine recenzirani časopis pod naslovom Časopis za povijest Zapadne Hrvatske u kojem se objavljuju radovi domaćih i stranih znanstvenika na hrvatskom i brojnim drugim stranim jezicima. Na Odsjeku za povijest bit će smješten istraživački Centar za nacionalne manjine koji je osnovan 2014. godine u suradnji između Filozofskog fakulteta i Pravnog fakulteta u Rijeci i Inštituta za narodnostna vprašanja u Ljubljani.
Od 2006. godine djeluje Udruga studenta povijesti „Malleus“, a Udruga izdaje i studentski zbornik Klepsidra.


Djelatnici


Redoviti profesori
Darko Dukovski (CV)
Vjekoslav Perica
ddukovski@ffri.hr
vperica@ffri.hr
051/265-727
051/265-734
F-440
F-439

Izvanredni profesori
Mila Orlić milaorlic@ffri.hr 051/265-735 F-445

Docenti
Andrea Roknić Bežanić
Lucijana Šešelj
Maja Ćutić Gorup
Goran Bilogrivić
Kosana Jovanović
Dubravka Božić Bogović
aroknic@ffri.hr
lseselj@ffri.hr
mcutic@ffri.hr
goran.bilogrivic@uniri.hr
kjovanovic@ffri.hr
d.bozic@uniri.hr
051/265-730
051/265-793
051/265-731
051/265-732
051/265-728
051/265-733
F-448
F-437
F-447
F-438
F-446
F-437

Newfelpro stipendisti


Francesca Rolandi francesca.rolandi@gmail.com F-438


Francesca Rolandi diplomirala je povijest na Sveučilištu u Milanu, a potom je 2012. godine stekla doktorat iz slavenskih studija pri Sveučilištu u Torinu. Njezin istraživački rad dotiče se problematike utjecaja talijanske popularne kulture na području bivše Jugoslavije, u razdoblju između 1955. i 1965. godine. Za svoj rad nagrađena je “Vinka Kitarović” nagradom 2014. godine. Trenutni istraživački fokus usmjeren je na jugoslavenske azilante u Italiji, te migracijske struje na području gornjeg Jadrana tijekom hladnoratovskog razdoblja. Dosadašnju znanstvenu karijeru Rolandi je provela kao istraživač na Talijanskom institutu za povijesne studije u Napulju, te kao gostujući istraživač pri Centru za jugoistočne europske studije (CSEES) u Grazu. Autorica je znanstvene knjige pod naslovom “Con ventiquattromila baci. L'influenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955-1965)”, te brojnih znanstvenih članaka.


Marco Abram abram.marco@yahoo.it F-438


Marco Abram (1984) diplomirao je na studiju povijesti Europe pri Sveučilištu u Bologni, te je stekao doktorat iz povijesti na Sveučilištu u Udinama. U razdoblju između 2013. i 2015. godine radi kao postdoktorand na institutu  Osservatorio Balcani e Caucaso, te kao istraživač pri Centru za napredne studije jugoistočne Europe (CAS SEE). U dosadašnjoj znanstvenoj karijeri radio je na nekoliko istraživačkih projekata u Italiji, Srbiji, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, budući da je tema njegove doktorske disertacije usmjerena na analizu konstrukcije socijalističkog jugoslavenstva u Beogradu nakon Drugog svjetskog rata. Rezultati tih istraživanja objavljeni su u nekoliko znanstvenih časopisa. Abram trenutno radi na poslijeratnoj tranziciji Rijeke, s posebnim interesom istraživanja implementacije nacionalnih politika u gradskom (javnom) prostoru od strane komunističkih vlasti.


Studijski programi


Preddiplomski studij: Povijest (dvopredmetni studij)

Diplomski studij: Povijest (dvopredmetni studij – nastavnički smjer)
 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.