Odsjek za pedagogiju

Kontakt podatci

 

Pročelnica: doc. dr. sc. Nena Rončević, tel. 051/265-720, e-mail: nena.roncevic@ffri.uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Vesna Blažičević, tel. 051/265-708, e-mail: vblazicevic@ffri.hr

 

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije u ak. god. 2017./2018.Osnovno o Odsjeku

 

Odsjek za pedagogiju današnje postojanje temelji na bogatoj tradiciji pedagoške djelatnosti koja se razvijala u Rijeci i u njenoj bližoj okolici. Tu posebice valja istaknuti tradiciju učiteljskih škola (Kastav, Rijeka, Gospić). Riječka pedagogija temelji svoj razvoj na industrijskoj pedagogiji i razvoju stručnog školstva.

1953-1962. Pedagogija i Viša stručna pedagoška škola (VSPŠ)

Unutar Više stručne pedagoške škole počeo se 1955. godine razvijati Pedagoški centar koji je radio na području stručnog obrazovanja. Od 1956. godine Centar djeluje kao samostalna jedinica pod neposrednim rukovodstvom Zavoda za unapređivanje stručnog obrazovanja Hrvatske.

1962-1972. Pedagogija i Visoka industrijsko-pedagoška škola (VIPŠ)

S ciljem osposobljavanja pedagoško-organizacijskih kadrova za stručno obrazovanje osnovan je na Visokoj industrijsko-pedagoškoj školi Odjel industrijske pedagogije. Na Odjelu industrijske pedagogije osposobljavani su stručnjaci za četiri profila: organizator obrazovne ustanove; programer obrazovanja; organizator nastave i prosvjetni savjetnik. U okviru Odjela, organizirano je i pedagoško-psihološko obrazovanje za kandidate koji nisu završili nastavničke škole. 1962. godine osnovan je Zavod za industrijsku pedagogiju koji je ostvario izuzetne rezultate na području znanstvenog istraživanja, permanentnog obrazovanja, izdavačke djelatnosti i uopće u podizanju kvalitete nastavnog procesa. Uz Zavod za industrijsku pedagogiju, krajem akademske 1962./63. godine osnovana je, kao samostalna znanstvenoistraživačka jedinica Eksperimentalni centar industrijske izobrazbe koji posebnim programima rada konkretno radi na unapređivanju nastave i izradi nastavnih sredstava.

1972-1978. Pedagogija i Fakultet industrijske pedagogije (FIP)

Fakultet industrijske pedagogije postao je specijalizirani pedagoški fakultet. Svoju koncepciju ostvarivao je putem dodiplomskog i poslijediplomskog studija. Jedna od osam katedri bila je i Katedra industrijske pedagogije (od 1972./72. do 1977./78.). Znanstvenoistraživačka jedinica Fakulteta industrijske pedagogije bio je Zavod za industrijsku pedagogiju koji je već u prvoj godini (1972./73.) prerastao u Institut industrijske pedagogije. Te iste godine (1973.) s osnivanjem Sveučilišta u Rijeci osniva se i Sveučilišni centar za pedagošku izobrazbu i istraživanje radi pedagogijskog osposobljavanja profesorskih smjerova na Sveučilištu.

Pedagogija na Pedagoškim akademijama

U razvoju pedagogijske teorije i pedagoške prakse veliku zaslugu imaju i Pedagoške akademije u Rijeci, Puli i Gospiću u kojima je pedagoška skupina predmeta bila sastavni dio obrazovanja za odgovarajuće profile nastavnika. Prva Pedagoška akademija u Hrvatskoj osnovana je u Rijeci 1960. godine.

1977-1998. Pedagogija i Pedagoški fakultet u Rijeci (PFR)

Studij pedagogije na Pedagoškom fakultetu ostvarivao se putem Zavoda za pedagogiju. U Zavod za pedagogiju tada su bili uključeni i pedagozi koji su izvodili nastavni proces u programu obrazovanja odgajatelja i učitelja razredne nastave u Rijeci i Gospiću.

Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Rijeci (FFR)

Pedagoški je fakultet 27. veljače 1998. godine promijenio naziv u Filozofski fakultet u Rijeci. Na Filozofskom fakultetu organizira se sveučilišni preddiplomski i diplomski studij pedagogije iz jednopredmetnih studija i dvopredmetnih studija A i B kombinacije.
Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Jasminka Ledić
Branko Rafajac
Anita Zovko
Sofija Vrcelj
Jasminka Zloković
jledic@ffri.hr
brafajac@ffri.uniri.hr
klapan@ffri.uniri.hr
svrcelj@ffri.uniri.hr
jzlokovic@ffri.hr
051/265-718
051/265-714
051/265-716
051/265-710
051/265-707
F-311
F-310
F-314
F-316
F-317
Izvanredni profesori
Vesna Kovač
Kornelija Mrnjaus
vkovac@ffri.hr
kornelija.mrnjaus@uniri.hr
051/265-717
051/265-721
F-312
F-323
Docenti
Bojana Ćulum
Nena Rončević
Siniša Kušić
bculum@ffri.hr
nroncevic@ffri.uniri.hr
skusic@ffri.uniri.hr
051/265-711
051/265-720
051/265-709
F-313
F-315
F-324
Poslijedoktorand
Marko Turk marko.turk@ffri.uniri.hr 051/265-713 F-313
Znanstveni novaci
Petra Polić
Iva Buchberger
ppolic2@ffri.hr
ibuchberger@ffri.hr
051/265-782
051/265-617
F-321
F-322
Asistenti
Bojana Vignjević
Adriana Ažić Bastalić
Ivana Miočić
bojana.vignjevic@ffri.uniri.hr
abastalic@ffri.uniri.hr
ivana.miocic@ffri.uniri.hr
051/669-213
051/669-219
051/669-212
F-322
F-321
F-321


Studijski programi


Preddiplomski studiji:


Diplomski studiji:


Poslijediplomski doktorski studij: Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije


Izvanredni studij: Izvanredni diplomski studij pedagogije - neće se aktivirati u ak. god. 2017./2018. i 2018./2019.