Odsjek za kulturalne studije

Kontakt podatci

 

Pročelnica: izv. prof. dr. sc. Diana Grgurić, e-mail: dgrguric@ffri.hr

Tajnica Odsjeka: Odri Bradaschia, Telefon:  051/265-692, e-mail: obradaschia@ffri.hr

Web stranica Odsjeka za kulturalne studije: http://cultstud.ffri.hr/

 

Osnovno o Odsjeku


Kulturalni studiji, kao akademsko polje, zaživjeli su sredinom dvadestog stoljeća sa ciljem izučavanja sveukupnosti manifestacija kulture, s naglaskom na one zanemarene i smještene na margini uobičajenog akademskog fokusa (popularna i posebice radnička kultura, rodni studiji i sl.). Kulturalni se studiji razvijaju u susretima s raznovrsnim humanističkim disciplinama šireći se kako u smjeru teorijskog istraživanja tako i u smjeru praktičnog djelovanja.

Kulturalni studiji se danas podučavaju na uglednim svjetskim sveučilištima i predstavlja motor interdisciplinarnosti i kritičkog duha akademije, nezaobilazan u procesima preobrazbe akademskog establišmenta. Odsjek za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci pokrenut je kao jednopredmetni studijski program 2004. godine, čime je postao prvi studij takve vrste u Hrvatskoj. Prostor razlikovanja od drugih jasno omeđenih akademskih disciplina nalazi se u njegovoj sposobnosti prelaženja spomenutih granica kritičkim i često antidisciplinarnim načinom sa svrhom angažiranog djelovanja u širokom polju kulture. Riječki kulturalni studiji svojevrstan su teorijski amalgam izveden iz specifičnih znanja i uvida antropologije, filmskih i medijskih studija, kulturalne povijesti, sociologije i teorije književnosti, koje studenti usvajaju na preddiplomskoj razini studija, dok je diplomski studij organiziran modularno kao specijalizacija u smjeru mediologije ili interdisciplinarne teorije kulture. Trenutno je u razvoju i treći diplomski modul koji će se usredotočiti na problematiku srednje Europe, Mediterana i Balkana.


Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Nikola Petković npetkovic@ffri.hr 051/265-693 F-809

Izvanredni profesori
Diana Grgurić
Hajrudin Hromadžić
Vjeran Pavlaković
dgrguric@ffri.hr
hhromadzic@ffri.hr
vpavlakovic@ffri.hr
051/265-706
051/265-697
051/265-705
F-812
F-810
F-804

Docenti
Nenad Fanuko
Sanja Puljar D´Alessio
Katarina Peović Vuković
Sarah Czerny
Zvjezdana Vrzić
Ozren Pupovac
nfanuko@ffri.hr
spuljar@ffri.hr
kpvukovic@ffri.hr
sczerny@ffri.hr
zvrzic@ffri.hr
ozren.pupovac@uniri.hr
051/265-694
051/265-691
051/265-700
051/265-695
051/265-699
 
F-808
F-807
F-814
F-807
F-816
F-804

Poslijedoktorandi
Brigita Miloš
Benedikt Perak
Ivan Cerovac
bmilos@ffri.hr
bperak@ffri.hr
icerovac@uniri.hr
051/265-701
051/265-704
051/265-697
F-816
F-811
F-815

Asistenti
Boris Ružić
Renato Stanković
bruzic@ffri.hr
rstankovic@uniri.hr
051/265-702
051/265-696
F-813
F-817

Znanstveni novaci
Iva Žurić Jakovina izuric@ffri.hr 051/265-698 F-815

Stručni suradnici
Greta Grakalić-Rački
Iva Davorija
greta.gracki@uniri.hr
iva.davorija@uniri.hr
051/265-700
051/265-696
F-814
F-817


Studijski programi


Preddiplomski studij: Kulturologija (jednopredmetni studij)

Diplomski studij: Kulturologija (jednopredmetni studij)