Odsjek za kroatistiku

Kontakt podaci


Pročelnica: izv. prof. dr. sc. Sanja Zubčić, e-mail: szubcic@ffri.hr

Tajnik Odsjeka: Eduard Martinčić, Telefon:  051/265-660, e-mail: emartincic@ffri.hr

Mrežne stranice Odsjeka za kroatistiku: http://www.ffri.hr/kroatistika/


Osnovno o Odsjeku


Odsjek za kroatistiku danas bilježi više od pola stoljeća od svoga osnutka. Visokoškolski studij nacionalnog jezika i književnosti utemeljen je 1960. godine pri nekadašnjoj Pedagoškoj akademiji u Rijeci. S osnutkom Pedagoškoga fakulteta, koji je 1977. godine nastao fuzijom Pedagoške akademije i dotadašnjeg Fakulteta industrijske pedagogije, osnovan je Odsjek za filologiju kao nositelj kroatističkog obrazovnog programa. Odsjek je pod tim imenom djelovao do 1997. godine, kada je preimenovan u Odsjek za kroatistiku. Preimenovanjem Pedagoškog u Filozofski fakultet 1998. godine Odsjek za kroatistiku nastavio je djelovati i razvijati se kao ustrojbena jedinica Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

Odsjek za kroatistiku danas izvodi program jednopredmetnog i dvopredmetnog studija hrvatskog jezika i književnosti (preddiplomski i diplomski). Uz preddiplomske i diplomske programe Odsjek je izvodio i izvodi poslijediplomske i doktorske studije.

Pri Odsjeku od 1989. godine izlazi znanstveni časopis za filološka istraživanja Fluminensia. Godine 1994. Odsjek je pokrenuo i konferencijsku djelatnost – organizator je međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani. Godine 2008. osnovan je i centar za učenje hrvatskoga jezika Odsjeka za kroatistiku – Riječka kroatistička škola. Od 2011. godine Odsjek organizira program cjeloživotnog obrazovanja – Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce.
 

Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Goran Kalogjera
Milorad Stojević
Marija Turk
Marina Biti
Karol Visinko
Irvin Lukežić
Diana Stolac
Adriana Car-Mihec
Lada Badurina
Silvana Vranić
Estela Banov
Sanjin Sorel
gkalogjera@uniri.hr
stojevic@ffri.hr
mturk@ffri.hr
mbiti@ffri.hr
kvisinko@ffri.hr
ilukezic2@ffri.hr
diana.stolac@ffri.uniri.hr
car@ffri.hr
lbadurin@ffri.hr
silvana@ffri.hr
ebanov@ffri.hr
ssorel@ffri.hr
051/265-666
051/265-664
051/265-663
051/265-659
051/265-669
051/265-672
051/265-668
051/265-665
051/265-661
051/265-682
051/265-670
051/265-684
F-713
F-710
F-606
F-709
F-609
F-711
F-603
F-707
F-705
F-706
F-716
F-718

Izvanredni profesori
Ines Srdoč-Konestra
Sanja Zubčić
Aleksandar Mijatović
Danijela Marot Kiš
konestra@ffri.hr
szubcic@ffri.hr
amijatovic@ffri.hr
dmarot@ffri.hr
051/265-604
051/265-680
051/265-675
051/265-703
F-715
F-717
F-714
F-704

Docenti
Mihaela Matešić
Kristian Novak
Sanja Tadić-Šokac
Dejan Durić
Anastazija Vlastelić
Željka Macan
mmatesic@ffri.hr
knovak2@ffri.hr
stadic@ffri.hr
dduric@ffri.hr
avlastelic@uniri.hr
zmacan@ffri.hr
051/265-671
051/265-667
051/265-685
051/265-687
051/265-683
051/265-677
F-708
F-608
F-613
F-712
F-615
F-612

Poslijedoktorandi
Cecilija Jurčić Katunar
Borana Morić Mohorovičić
Ivana Nežić
Nikolina Palašić
Saša Potočnjak
cjkatunar@ffri.hr
bmoric@ffri.hr
irepac@ffri.hr
npalasic@ffri.hr
spotocnjak@ffri.hr
051/265-681
051/265-676
051/265-690
051/265-688
051/265-686
F-613
F-615
F-610
F-718
F-715

Lektori
Sandra Jukić sandra.jukic@ffri.uniri.hr 051/265-677 F-612

Asistenti
Saša Stanić
Andrea Car
sstanic@ffri.hr
andrea.car@uniri.hr
051/265-674
051/265-673
F-709
F-712

Strani lektori
Ana Azeska
Agnieszka Rudkowska
ana.azeska@ffri.uniri.hr
arudkowska@ffri.hr
051/265-679
051/265-689
F-611
F-611

Vanjski suradnici
Sanja Grakalić Plenković
Sanja Holjevac
Jasna Bićanić
sgrakal@veleri.hr
sanja.holjevac1@gmail.com
jasna.bicanic2@gmail.com

051/265-680
051/265-678

F-717
F-610


Studijski programi


Preddiplomski studiji:


Diplomski studiji:


Poslijediplomski sveučilišni studiji:


Izvanredni studij: Hrvatski jezik i književnost (diplomski jednopredmetni studij – knjižničarski smjer) - neće se aktivirati u ak. god. 2017./2018.


Popis izbornih aktivnosti izvan studijskog programa