Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (bez zasnivanja radnoga odnosa). 

 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) iuvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06).
Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i separate radova relevantnih za izbor. Popis radova, životopis i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava je do 28. svibnja 2014.  
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka 

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.