Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za radno mjesto - stručni suradnik

Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J

 
za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik pri Centru za ikonografske studije, 1 izvršitelj (m/ž) s pola radnoga vremena, na određeno vrijeme.
 

Uvjeti:
- magistar/magistra grafičkog dizajna ili primijenjene umjetnosti,
- nije potrebno radno iskustvo,
- aktivno poznavanje engleskog jezika najmanje na razini B2,
- dobro poznavanje rada na računalu (programi za obradu teksta i ilustracija i pripremu teksta za objavu – Photoshop, Ilustrator, InDesign).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi i ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta.

Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:
 
Filozofski fakultet u Rijeci
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.