Upozorenje

Vijesti i događanja

Stručno usavršavanje "Suvremene teme iz talijanistike – Corso di aggiornamento: L'italianistica contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana"

U srijedu 20. i četvrtak 21. lipnja 2018. g. na Filozofskome će se fakultetu u Rijeci održati drugi dio Stručnoga usavršavanja Suvremene teme iz talijanistike, namijenjen nastavnicima talijanskoga jezika i književnosti, humanističkih i prirodoslovnih predmeta u talijanskim školama, nastavnicima talijanskoga kao stranoga jezika te općenito svim nastavnicima i odgojiteljima koji se u nastavnome procesu služe talijanskim jezikom, a otvoren i za sve ostale zainteresirane.
 

Stručno usavršavanje provodi Odsjek za talijanistiku u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO), Talijanskim Institutom za Kulturu u Zagrebu, Narodnim Sveučilištem u Trstu, Talijanskom Unijom i uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije.

Prijave su u tijeku, a prijavnicu i program oba modula možete preuzeti u nastavku. Ispunjene prijavnice poslati na e-mail adresu: iva.persic@uniri.hr.Mercoledì 20 e giovedì 21 giugno 2018 si terrà alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume la seconda parte del Corso di aggiornamento L'italianistica contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana, indirizzata agli insegnanti di lingua e letteratura italiana, di materie umanistiche e scientifiche nelle scuole italiane, di italiano come lingua straniera, nonché a tutti gli insegnanti ed educatori che nel loro processo didattico utilizzano la lingua italiana e a tutti gli altri interessati.

Il Corso di aggiornamento è organizzato dal Dipartimento di Italianistica in collaborazione con l'Agenzia per l’Educazione e la Formazione (AZOO), l’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, l’Università Popolare di Trieste, l’Unione Italiana e con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Le iscrizioni sono aperte: in allegato trovate la scheda di notifica e il programma di entrambi i moduli. Le schede di notifica compilate vanno inviate all’indirizzo e-mail: iva.persic@uniri.hr.

Richiesta di notifica

Programma - Modulo 1

Programma - Modulo 2
 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.