Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor doktoranda

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor

jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija ili interdisciplinarnog područja društvenih znanosti, polje obrazovne znanosti, na projektu „Istraživanje školskog vođenja iz distribuirane perspektive u hrvatskim školama“, na određeno vrijeme.
 

Obvezni uvjeti:

 • - završen sveučilišni diplomski studij pedagogije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij;
 • - ukupan prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 4,00;
 • - polaznik doktorskog studija iz polja pedagogije.


Dodatni kriteriji:

 • - dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u studiranju, stručnom i istraživačkom radu;
 • - sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, izlaganja na znanstvenim konferencijama;
 • - iskustvo u radu na projektima ili drugim poslovima u području visokog obrazovanja;
 • - sklonost prema znanstveno-istraživačkom radu;
 • - vještine u prikupljanju, sistematizaciji i obradi empirijskih podataka;
 • - komunikacijske i organizacijske vještine.


Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • - diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju;
 • - životopis u Europass CV formatu;
 • - dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja na traženom sveučilišnom studiju;
 • - dokaz o upisu u doktorski studij;
 • - ostale dokaze prema dodatnim kriterijima ako je primjenjivo.


Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (2+2 godine) u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.
Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.