Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor stručnoga suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


Jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, na projektu „Kompetencijski profil akademske profesije: između novih zahtjeva i mogućnosti“, na određeno vrijeme.
 

Uvjeti:

  • završen sveučilišni diplomski studij pedagogije;
  • ukupan prosjek ocjena na diplomskom studiju veći od  4,5;
  • polaznik prve godine doktorskog studija pedagogije
 

Prednost imaju kandidati koji su tijekom studija bili dobitnici stipendija, imaju objavljene radove, iskustvo u radu na projektima/organizacijama/povjerenstvima u području visokog obrazovanja, te volontersko iskustvo. Od kandidata se očekuje da posjeduju sklonost prema znanstveno-istraživačkom radu, visokorazvijene komunikacijske i organizacijske vještine, visokorazvijene vještine upravljanja vremenom.
 
Prijava na natječaj treba sadržavati:

  • diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju;
  • životopis u Europass CV formatu;
  • dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja na traženom sveučilišnom studiju;
  • dokaz o upisu u prvu godinu doktorskog studija;
  • ostale dokaze prema dodatnim kriterijima ako je primjenjivo.


Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (2+2 godine) u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.
Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezikai rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.