Upozorenje

Diplomski studij povijesti - dvopredmetni studij

Naziv studija: Diplomski studij povijesti (dvopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra


O studiju: Diplomski studij povijesti moguće je upisati kao dvopredmetni nastavnički studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Cilj je studija osposobljavanje studenata za istraživanje povijesti s težištem na metodologiji povijesnih istraživanja u najširem smislu. Studij je nastavničkoga usmjerenja i osposobljuje polaznike za nastavničko zanimanje u školama.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završena diplomskog studija povijesti studenti stječu akademski naziv magistar/magistra povijesti. Studenti kroz studij stječu sposobnost razumijevanja, analize i sinteze povijesnih sadržaja u njihovim kontinuitetima. Studijem se stječu kompetencije i osposobljenost za nastavnika povijesti  u osnovnim i srednjim školama, te za stručnog i pomoćnog radnika (suradnika) za rad u arhivima, muzejima, zavičajnim zbirkama, galerijama, turističkim agencijama itd.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima.


Studijski program:
 


 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.