Upozorenje

Diplomski studij filozofije (opći smjer) - dvopredmetni studij

Naziv studija: Diplomski studij filozofije (dvopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra


O studiju: Diplomski studij filozofije moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Na studiju se potiče razvijanje kritičkog pristupa koji se fokusira na tradicionalne filozofske probleme ali i na pitanja s kojima se susrećemo u suvremenom svijetu. Na taj se način student osposobljava za rad u javnoj domeni, u medijima i drugim političkim, kulturnim ili društvenim ustanovama u kojima se traži široka opća kultura te sposobnost kritičkog mišljenja. Zbog učestalih znanstvenih gostovanja i predavanja inozemnih stručnjaka te zbog korištenja literature s anglosaksonskog govornog područja potrebno je poznavati engleski jezik.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završena diplomskoga općeg studija filozofije studenti stječu akademski naziv magistar/magistra filozofije. Nakon završetka diplomskog studija student stječe stupanj pismenosti i obrazovanja koji mu omogućuju rad u medijima, izdavaštvu i ostalim djelatnostima u kojima se pretpostavlja dobar stupanj opće kulture te temelji solidnoga logičkog i kritičkog rasuđivanja.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima. Studentima koji žele nastaviti obrazovanje na Filozofskome fakultetu u Rijeci Odsjek za filozofiju nudi mogućnost upisa na Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij: Filozofija i suvremenost.


Studijski program:
 


 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.