Upozorenje

Diplomski studij engleskog jezika i književnosti - dvopredmetni studij

Naziv studija: Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti (dvopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra


O studiju: Diplomski studij engleskoga jezika i književnosti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Planom i programom studija engleskoga jezika i književnosti obuhvaćena su znanstvena područja lingvistike i književnosti, a primijenjeni dio uključuje jezične vježbe. Nastavni se proces od prvog dana odvija isključivo na engleskome jeziku, što pridonosi razvitku jezične kompetencije studenata. Nastavnici na studiju velikim su dijelom obrazovani na uglednim sveučilištima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, što jamči suvremenost pristupa temama iz anglistike i kvalitetu nastave. Jezičnom usavršavanju studenata anglistike također pridonose i gostujući profesori i lektori, kao izvorni govornici Studenti koji se nakon završetka diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci, mogu upisati diplomski dvopredmetni studij engleskoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završena diplomskoga nastavničkog studija engleskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv magistar/magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti i kompetencije koje ih osposobljavaju za poučavanje engleskog kao stranog jezika  u obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj. To su prvenstveno znanja i kompetencije iz područja: jezik i kultura; učenici i učenje; nastavnik i poučavanje; institucije i zajednica,  profesionalno usavršavanje, ali i iz primijenjene lingvistike i psiholingvistike. Kod studenata se razvija svijest o složenosti procesa učenja i poučavanja stranoga jezika, kao i osobni stav o učenju i poučavanju. Kao rezultat toga razvijaju se sposobnosti introspekcije, refleksije i kritičkog mišljenja. Cilj je nastavničkoga studija stjecanje teorijskih i praktičnih temelja za uspješno usvajanje i razvijanje znanja, vještina i kompetencija za cjeloživotno učenje i usavršavanje i samostalno obavljanje poslova nastavnika engleskog jezika.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima.


Studijski program:
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.