Upozorenje

Preddiplomski studij povijesti - dvopredmetni studij

Naziv studija: Preddiplomski studij povijesti (dvopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Moguće ga je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Cilj je studija osposobljavanje studenata za istraživanje povijesti s težištem na metodologiji povijesnih istraživanja u najširem smislu.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završena preddiplomskog studija povijesti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica povijesti. Studenti kroz studij stječu sposobnost razumijevanja, analize i sinteze povijesnih sadržaja u njihovim kontinuitetima. Studijem se stječu kompetencije i osposobljenost za stručnog i pomoćnog radnika (suradnika) za rad u arhivima, muzejima, zavičajnim zbirkama, galerijama, turističkim agencijama itd.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završenoga preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju povijesti (studentima koji se odluče za nastavak studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni studij povijesti – nastavnički smjer).


Studijski program:
 


 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.