Upozorenje

Preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti - jednopredmetni studij

Naziv studija: Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti (jednopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Studij hrvatskoga jezika i književnosti pripada tradicionalnim studijima nacionalnoga jezika i nacionalne književnosti koji izobražava studente za potrebe odgojno­‑obrazovnih ustanova, za nastavak znanstvenoga ili stručnoga bavljenja jezikom i književnosti te za javni i privatni sektor na onim područjima u kojima se očekuje i/ili je nužna visoka ovladanost jezičnim zakonitostima, ali i poznavanje književne teorije i povijesti. Studij je koncipiran tako da kroz programe temeljnih i izbornih kolegija osposobljava studente za praćenje suvremenih znanstvenih spoznaja te im daje preduvjete za uključivanje i sudjelovanje u suvremenim procesima na području znanosti o književnosti i jezikoslovlja.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završena preddiplomskog studija hrvatskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti. Završetkom studija studenti stječu praktična znanja koja su neposredno primjenjiva npr. u uredničkoj, književno‑kritičkoj, redaktorskoj i lektorskoj, ali i novinarskoj praksi, zatim u protokolarnim poslovima, pri kultur(al)nom menadžmentu, službama odnosa s javnošću i sl.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (studentima koji se nakon završetka preddiplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti nastavničkoga, nenastavničkoga ili knjižničarskoga smjera).


Studijski program:

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.