Upozorenje

Preddiplomski studij filozofije - dvopredmetni studij

Naziv studija: Preddiplomski studij filozofije (dvopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Preddiplomski studij filozofije moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Na studiju se potiče razvijanje kritičkog pristupa koji se fokusira na tradicionalne filozofske probleme, ali i na pitanja s kojima se susrećemo u suvremenom svijetu. Na taj se način student osposobljava za rad u javnoj domeni, u medijima i drugim političkim, kulturnim ili društvenim ustanovama u kojima se traži široka opća kultura te sposobnost kritičkog mišljenja. Zbog učestalih znanstvenih gostovanja i predavanja inozemnih stručnjaka te zbog korištenja literature s anglosaksonskoga govornog područja potrebno je poznavati engleski jezik.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završena preddiplomskog studija filozofije studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica filozofije. Završetkom studija studenti stječu stupanj pismenosti i obrazovanja koji mu omogućavaju rad u medijima, izdavaštvu i ostalim djelatnostima u kojima se pretpostavlja dobar stupanj opće kulture te temelji solidnoga logičkog i kritičkog rasuđivanja.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završetka prediplomskog studija moguće je upisati opći ili nastavnički diplomski studij filozofije prilikom kojeg student stječe titulu profesora filozofije te je, u slučaju upisa nastavničkog smjera,  kvalificiran za predavanje filozofije, etike i logike unutar školskog sustava.


Studijski program:
 

 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.