Upozorenje

Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti - dvopredmetni studij

Naziv studija: Preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti (dvopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti moguće je upisati kao dvopredmetni studij u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijima pri Filozofskome fakultetu u Rijeci te sa studijem informatike pri Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Planom i programom studija engleskoga jezika i književnosti obuhvaćena su znanstvena područja lingvistike i književnosti, a primijenjeni dio uključuje jezične vježbe. Nastavni se proces od prvog dana odvija isključivo na engleskome jeziku, što pridonosi razvitku jezične kompetencije studenata. Nastavnici na studiju velikim su dijelom obrazovani na uglednim sveučilištima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, što jamči suvremenost pristupa temama iz anglistike i kvalitetu nastave. Jezičnom usavršavanju studenata anglistike također pridonose i gostujući profesori i lektori, kao izvorni govornici Studenti koji se nakon završetka preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti odluče za nastavak obrazovanja na Filozofskome fakultetu u Rijeci, mogu upisati diplomski dvopredmetni studij engleskoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završena preddiplomskog studija engleskoga jezika i književnosti studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica engleskoga jezika i književnosti i kompetencije organizacijskih i voditeljskih poslova u konzularno-diplomatskim predstavništvima, gospodarstvu (inokorespondent, odnosi s javnošću), medijima, nakladništvu i marketingu. Po završetku preddiplomskog studija studenti raspolažu temeljnim predznanjem nužnim za praćenje diplomskoga studija.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni studij engleskoga jezika i književnosti).


Studijski program:
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.