Upozorenje

Poziv na radionicu LinguaDOC

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – Regionalni aktiv HDPL-a Rijeka i Poslijediplomski doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika” Filozofskoga fakulteta u Rijeci 30. studenoga 2018. organiziraju Radionicu za mentore doktorskih disertacija iz lingvistike.

Radionica je u prvome redu namijenjena sadašnjim i budućim mentorima mladih istraživača pri uvođenju u znanstveni rad i usmjeravanju u razvoju karijere s ciljem poboljšavanja kvalitete sustava mentorske podrške, čija se važnost ističe i u Odluci o minimalnim kriterijima za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci (klasa: 003-01/18-03/02; urbroj: 2170-57-01-18-202; 22. svibnja 2018.).

Prva obavijest
Prijavni list
Program radionice
Sažeci predavanja

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.